Tehnološke mogućnosti preduzeća

Merenje i kontrola kvaliteta:

Delimiter Image

Doo Vuves Commerce

Povećana potražnja na tržištu, povećala je potrebu proizvodnje za brzom kontrolom kvaliteta proizvoda.

U tu svrhu, posedujemo visinomer “TESA HITE 700”.

Delimiter Image

Doo Vuves Commerce

Uz postojeće standarde metode merenja, kupovina 3D Koordinatne Merne masine je u planu do kraja 2019. Godine, kada se selimo u novi proizvodni pogon.

Trenutno, merenja na 3D Koordinatnoj mernoj mašini, obavljamo u saradnji sa Fakultetom Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na CMM Zeiss Contura G2.