Pojedinačna proizvodnja

Izrada delova po tehničkoj dokumentaciji kupca: